สถานการณ์ข้อมูลทรัพยากร ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดข้อมูล
เตียงว่างทั้งหมด (เตียง)
12,748
Ventilator (เครื่อง)
8,621
Favipiravir
ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูล
PPE (Cover All)
409,074
หน้ากาก N95 (ชิ้น)
632,695
หน้ากากอนามัย (ชิ้น)
62,935,182
รายหน่วยบริการ
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th
รายงานสถานการณ์ โควิด-19  http://covid19.ddc.moph.go.th/th