ค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ,
รพ.สต./สาธารณสุขชุมชน,
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลชุมชน,
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.,
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น,
โรงพยาบาลเอกชน,
ศูนย์สุขภาพชุมชน/บริการสาธารณสุข,
ศูนย์วิชาการ,
ทุกประเภท
 

ค้นหาตามชื่อสถานพยาบาล

  ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play   ดาวน์โหลดได้ที่ App Store  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

ปิด X
 

โปรดทราบ

ตั้งแต่ ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ได้เปลี่ยนระบบการบันทึกข้อมูล จากการบันทึกข้อมูลเป็นรายปี
เป็นการบันทึกข้อมูล ณ ปัจจุบัน ยกเว้นข้อมูลผลงานบริการที่ยังบันทึกผลงานตามปีงบประมาณ
หน่วยบริการสามารถเรียกดูรหัสหน่วยงานและรหัสผ่านได้ที่ เมนูลืมรหัสผ่านด้านบน
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store