ค้นหาสถานพยาบาลตามเงื่อนไข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด,
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ,
รพ.สต./สาธารณสุขชุมชน,
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป,
โรงพยาบาลชุมชน,
โรงพยาบาลอื่นสังกัด สธ.,
โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงอื่น,
โรงพยาบาลเอกชน,
ศูนย์สุขภาพชุมชน/บริการสาธารณสุข,
ศูนย์วิชาการ,
ทุกประเภท
 

ค้นหาตามชื่อสถานพยาบาล
  ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play   ดาวน์โหลดได้ที่ App Store  

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ทรัพยากรสุขภาพ

ปิด X
 

โปรดทราบ

"ระบบได้เปิดให้ทุกหน่วยงานบันทึกข้อมูลปีงบประมาณ 2556 ได้แล้ว"
ขอความร่วมมือหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนทั่วประเทศ บันทึกข้อมูลดังกล่าว
หน่วยบริการสามารถเรียกดูรหัสหน่วยงานและรหัสผ่านได้ที่ เมนูลืมรหัสผ่านด้านบน
 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ มา ณ โอกาสนี้
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.สธ.
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store