ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพัฒนานิคม  

รหัส 00119

ที่อยู่ ต.พัฒนานิคม

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.พัฒนานิคม ต.พัฒนานิคม หมู่ 0

โทร. 036-491221   แฟกซ์ 036-491221

อีเมล์ pattana1_pho@yahoo.com เว็บไซต์ www.cuppattana.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางจุไรรัตน์ สานนท์(สาธารณสุขอำเภอ)

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 2 ธ.ค. 2558 00:24
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store