ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง  

รหัส 00120

ที่อยู่ ถนนพหลโยธิน หมู่ที่ 4 ตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.โคกสำโรง ต.โคกสำโรง หมู่ 0

โทร. 036-625061,441103   แฟกซ์ 036-625061

อีเมล์ - เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวกมลวรรณ สนามทอง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 3 ธ.ค. 2563 23:10
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store