ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล  

รหัส 00121

ที่อยู่ สำนักงาสาธารณสุขอำเภอชัยบาดาล หมู่ที่ 6 ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี 15130

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ชัยบาดาล ต.ชัยบาดาล หมู่ 0

โทร. 036-461666   แฟกซ์ 036-461666

อีเมล์ chibadan09@gmail.com เว็บไซต์ badan1.lbmoph.org
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชูพงษ์ คงเกษม

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 4 ธ.ค. 2562 22:25
http://www.facebook.com/badanhealth?ref=hl#
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store