ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านหมี่  

รหัส 00123

ที่อยู่ 57 ถนนเทศบาล ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.บ้านหมี่ ต.บ้านหมี่ หมู่ 0

โทร. 036-471671   โทรสาร. -

อีเมล์ sso06000@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายมโน มณีฉาย

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 20 ม.ค. 2564 23:37
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store