ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระโบสถ์  

รหัส 00125

ที่อยู่ ถนนวังเพลิง - หนองหม่วง(สี่แยกนิยมชัย) หมู่ที่ 10 ต.นิยมชัย

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.สระโบสถ์ ต.สระโบสถ์ หมู่ 0

โทร. 036-439033   แฟกซ์ 036 647276

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ facebook:สสอ.สระโบสถ์ สาธารณสุข
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวกมลวรรณ สนามทอง

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 ธ.ค. 2560 22:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store