ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกเจริญ  

รหัส 00126

ที่อยู่ 225 ม.9

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.โคกเจริญ ต.โคกเจริญ หมู่ 0

โทร. 036-651110   แฟกซ์ 036-651110

อีเมล์ jaroen1_health@hotmail.com เว็บไซต์ 203.157.208.5/jaroen1/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายศิริศักดิ์ ขวัญสุข

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 8 ธ.ค. 2560 22:05
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store