ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอลำสนธิ  

รหัส 00127

ที่อยู่ 157

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ลำสนธิ ต.ลำสนธิ หมู่ 0

โทร. 036 776398   แฟกซ์ 036 776399

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายเกษม เผียดสูงเนิน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 มี.ค. 2561 23:26
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store