ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอชุมแพ  

รหัส 00377

ที่อยู่ ถ.มะลิวรรณ

ที่ตั้ง จ.ขอนแก่น อ.ชุมแพ ต.ชุมแพ หมู่ 18

โทร. 043-311809   แฟกซ์ 043-311809

อีเมล์ cpdho00377@gmail.com เว็บไซต์ www.cpdho.go.th
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายถนัต จ่ากลาง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 ม.ค. 2562 06:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store