ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาดูน  

รหัส 00454

ที่อยู่ 259 หมู่ 1 ตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม

ที่ตั้ง จ.มหาสารคาม อ.นาดูน ต.นาดูน หมู่ 0

โทร. 043797027   โทรสาร. -

อีเมล์ chardthana@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายชาติธนา ปัตตาลาโพธิ์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 ก.พ. 2561 22:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store