ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกษตรวิสัย  

รหัส 00458

ที่อยู่ 477 ม. 1 ถนนปัทมานนท์

ที่ตั้ง จ.ร้อยเอ็ด อ.เกษตรวิสัย ต.เกษตรวิสัย หมู่ 0

โทร. 043 - 589076   แฟกซ์ 043 - 589076

อีเมล์ sasukkaset101@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายจุลพันธ์ สุวรรณ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 10 มี.ค. 2560 08:37
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store