ข้อมูลทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา
   
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยกระเจา  

รหัส 00741

ที่อยู่ ตรงข้ามที่่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา ถนนสาย บ่อพลอย- อู่ทอง

ที่ตั้ง จ.กาญจนบุรี อ.ห้วยกระเจา ต.ห้วยกระเจา หมู่ 6

โทร. 034677313   แฟกซ์ 034677313

อีเมล์ sso.huaykrachao@gmail.com เว็บไซต์ www.huaykrachaohealthcenter.com
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายอุกฤษฎ์ บุษบงค์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 ม.ค. 2562 09:07
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store