ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี
   
รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติ60 พรรษานวมินทราชินี   

รหัส 01070

ที่อยู่ 91 หมู่ 3

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกลาง หมู่ 3

โทร. 02-5980487   แฟกซ์ 02-5980487

อีเมล์ mueangpatum01070@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางชัญญาภัค คงทน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 พ.ย. 2560 14:14
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store