ข้อมูลทั่วไป รพ.สต. บ้านฉาง
   
รพ.สต. บ้านฉาง   

รหัส 01071

ที่อยู่ 73/3 หมู่ 1 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านฉาง หมู่ 4

โทร. 020435366   โทรสาร. -

อีเมล์ mueangpatum01071@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 15 มี.ค. 2561 12:44
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store