ข้อมูลทั่วไป รพ.สต. บ้านฉาง
   
รพ.สต. บ้านฉาง   

รหัส 01071

ที่อยู่ ม.4 ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านฉาง หมู่ 4

โทร. 025813466   โทรสาร. -

อีเมล์ mueangpatum01071@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายศักดิ์ชาย ธนะรัชต์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 พ.ย. 2560 20:55
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store