ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านกระแชง   

รหัส 01072

ที่อยู่ หมู่ 1 ตำบลบ้านกระแชง

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านกระแชง หมู่ 1

โทร. 025984276   แฟกซ์ 025984276

อีเมล์ mueangpatum01072@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางพิมพ์พนิตา นวลขำ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 ก.ค. 2561 03:17
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store