ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่   

รหัส 01073

ที่อยู่ 127 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บ้านใหม่ หมู่ 2

โทร. 025012782   แฟกซ์ 025012782

อีเมล์ mueangpatum01073@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางนวลอนงค์ หุ่นบัวทอง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 มี.ค. 2561 03:03
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store