ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางขะแยง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บางขะแยง   

รหัส 01074

ที่อยู่ 98 หมู่ 4 ตำบลบางขะแยง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางขะแยง หมู่ 4

โทร. 025982723   แฟกซ์ 025982723

อีเมล์ Mueangpatum01074 เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสมคิด ปานบุญ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 มี.ค. 2561 04:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store