ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บางคูวัด2
   
รพ.สต.บางคูวัด2   

รหัส 01076

ที่อยู่ 12/12 หมู่ 12 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางคูวัด หมู่ 12

โทร. 0-2192-2255   แฟกซ์ 0-2192-2255

อีเมล์ mueangpatum01076@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวินัย ศรีสุวรรณ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 พ.ย. 2560 08:10
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store