ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บางหลวง
   
รพ.สต.บางหลวง   

รหัส 01077

ที่อยู่ หมู่ 6 ต.บางหลวง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางหลวง หมู่ 6

โทร. 029784129   แฟกซ์ 029784129

อีเมล์ mueangpatum01077@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายอวยพร ชื่นจรูญ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 30 เม.ย. 2561 14:12
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store