ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ1
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางเดื่อ1   

รหัส 01079

ที่อยู่ หมู่ 4 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางเดื่อ หมู่ 4

โทร. 02-977-4361   แฟกซ์ 029774361

อีเมล์ mueangpatum01079@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางศิริลักษณ์ จันทรเสนา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 11 ธ.ค. 2561 03:29
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store