ข้อมูลทั่วไป รพ.สต. ตำบลบางพูด
   
รพ.สต. ตำบลบางพูด   

รหัส 01080

ที่อยู่ รพ.สต.บางพูด หมู่ 6 ต.บางพูด

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางพูด หมู่ 6

โทร. 025984283   แฟกซ์ 025984283

อีเมล์ mueangpatum01080@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางธนัชชนันท์ นุชนนท์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 พ.ย. 2560 08:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store