ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลบางพูน2
   
รพ.สต.ตำบลบางพูน2   

รหัส 01081

ที่อยู่ ม.2 ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี น.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางพูน หมู่ 2

โทร. 025676061   แฟกซ์ 025676061

อีเมล์ mueangpatum01081@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางบัวลอง ศรีหนารถ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 26 มี.ค. 2561 12:43
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store