ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลบางกะดี1
   
รพ.สต.ตำบลบางกะดี1   

รหัส 01083

ที่อยู่ 10/1 หมู่ 1 ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี หมู่ 1

โทร. 025012461   แฟกซ์ 025012461

อีเมล์ mueangpatum01083@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางอรพิณฑ์ ฟักแฟง

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2559 08:10
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store