ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางกะดี 2   

รหัส 01084

ที่อยู่ 59/6 ม.4 ต.บางกะดี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.บางกะดี หมู่ 4

โทร. 025012097   แฟกซ์ 02-501-2097

อีเมล์ Mueangpatum01084@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางทัศนีย์ ประดิษฐ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 13 พ.ย. 2561 04:14
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store