ข้อมูลทั่วไป รพ.สต. ตำบลสวนพริกไทย
   
รพ.สต. ตำบลสวนพริกไทย   

รหัส 01085

ที่อยู่ หมู่ 5 ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.สวนพริกไทย หมู่ 5

โทร. 025980180   แฟกซ์ 025980180

อีเมล์ mueangpatum01085@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมพล จำปาศรี

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 21 มี.ค. 2561 14:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store