ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสวนพริกไทย 2   

รหัส 01086

ที่อยู่ 33 หมู่ 8 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.สวนพริกไทย หมู่ 8

โทร. 021570006   แฟกซ์ 021570006

อีเมล์ mueangpatum01086@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายไพฑูรย์ คงสุวรรณ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 9 ธ.ค. 2561 03:10
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store