ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลสวนพริกไทย 2
   
รพ.สต.ตำบลสวนพริกไทย 2   

รหัส 01086

ที่อยู่ 33 หมู่ 8 ต.สวนพริกไทย อ.เมือง จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.สวนพริกไทย หมู่ 8

โทร. 02-978-8044   แฟกซ์ 02-978-8044

อีเมล์ mueangpatum01086@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายไพฑูรย์ คงสุวรรณ์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 ธ.ค. 2559 09:53
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store