ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลหลักหก1
   
รพ.สต.ตำบลหลักหก1   

รหัส 01088

ที่อยู่ 1/5 หมู่ 7

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี ต.หลักหก หมู่ 7

โทร. 025364463   แฟกซ์ 025364463

อีเมล์ mueangpatum01088@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนิติพัฒน์ วงศ์ศิริธร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 พ.ย. 2560 14:16
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store