ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำผักกูด   

รหัส 01101

ที่อยู่ 19/11 หมู่ 4 ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.ลำผักกูด หมู่ 4

โทร. 029054570   แฟกซ์ 029054570

อีเมล์ 01101@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนิตินิพพิชฌน์ เพียรผักแว่น

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 27 พ.ย. 2563 06:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store