ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงสนั่น   

รหัส 01102

ที่อยู่ ม.4 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.บึงสนั่น หมู่ 4

โทร. 029089412   แฟกซ์ 029089412

อีเมล์ 01102@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายเผชิญ แตงอ่อน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 24 ก.พ. 2563 21:18
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002320455863
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store