ข้อมูลทั่วไป สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84
   
สถานีอนามัยสมเด็จย่า 84  

รหัส 01103

ที่อยู่ 1/11 หมู่ 4 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ที่ตั้ง จ.ปทุมธานี อ.ธัญบุรี ต.บึงน้ำรักษ์ หมู่ 4

โทร. 029040299   แฟกซ์ 029040299

อีเมล์ 01103@hotmail.co.th เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายวรวิทย์ สิทธิธรรม

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 พ.ย. 2563 05:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store