ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลโพตลาดแก้ว
   
รพ.สต.ตำบลโพตลาดแก้ว  

รหัส 01499

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.โพตลาดแก้ว หมู่ 3

โทร. 036-776706   แฟกซ์ -

อีเมล์ kamonrat2506@gmail.com เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางกมลรัตน์ ขุนอ่อน

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 28 มี.ค. 2561 16:47
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store