ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพตลาดแก้ว  

รหัส 01499

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.โพตลาดแก้ว อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.โพตลาดแก้ว หมู่ 3

โทร. 036-776706   แฟกซ์ -

อีเมล์ 01499@lbmoph.org เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางกมลรัตน์ ขุนอ่อน

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 เม.ย. 2563 22:11
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store