ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลี่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลี่  

รหัส 01500

ที่อยู่ 12 หมู่ที่ 2 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.บางลี่ หมู่ 2

โทร. 0879850417   โทรสาร. -

อีเมล์ Bang_Lee_207@hotmail.com เว็บไซต์ www.thawungpital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสุพิรุณ หอมขจร

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ส.ค. 2563 20:38
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store