ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลาดุก ตำบลบางลี่  

รหัส 01501

ที่อยู่ ม.14 ต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.บางลี่ หมู่ 14

โทร. 036-776512   แฟกซ์ -

อีเมล์ 01501@lbmoph.org เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางรัตนาภรณ์ อิ่มสุข

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 เม.ย. 2563 22:12
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store