ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางงา  

รหัส 01502

ที่อยู่ หมู่ที่ 7 บ้านปากน้ำ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.บางงา หมู่ 7

โทร. 036-797549   โทรสาร. -

อีเมล์ neoung_1@hotmail.com เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางผกามาศ สิงหะนัด

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 มี.ค. 2561 06:52
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store