ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกสลุด  

รหัส 01503

ที่อยู่ 78 หมู่ที่ 3 ต.โคกสลุด อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.โคกสลุด หมู่ 3

โทร. 036-798-053   โทรสาร. -

อีเมล์ koksalood@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวรัชฎาภรณ์ บุญขาว

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 29 เม.ย. 2563 21:16
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store