ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาสมอคอน  

รหัส 01504

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.เขาสมอคอน

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน หมู่ 2

โทร. 036-798629   แฟกซ์ 036-798629

อีเมล์ bannkhao@gmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายจักรชัย รุ่งสุข

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 เม.ย. 2563 20:08
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store