ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน  

รหัส 01505

ที่อยู่ ม.13 ต.เขาสมอคอน อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.เขาสมอคอน หมู่ 13

โทร. 036-489822   แฟกซ์ -

อีเมล์ 01505@lbmoph.org เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสวัสดิ์ ประเสริฐสังข์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 25 ก.ค. 2562 22:09
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store