ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวสำโรง  

รหัส 01506

ที่อยู่ ม.6 ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.หัวสำโรง หมู่ 6

โทร. 036-655271   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุรเชษฐ ฤทธิ์เหิม

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 เม.ย. 2563 21:40
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store