ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลลาดสาลี่
   
รพ.สต.ตำบลลาดสาลี่  

รหัส 01507

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ลาดสาลี่ หมู่ 2

โทร. 036799226   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนพพร วงษ์พยอม

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 7 ธ.ค. 2560 07:06
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store