ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดสาลี่
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดสาลี่  

รหัส 01507

ที่อยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.ลาดสาลี่ หมู่ 2

โทร. 036799226   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายนพพร วงษ์พยอม

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 เม.ย. 2563 20:57
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store