ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเบิก  

รหัส 01508

ที่อยู่ ม.9 ต.บ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.บ้านเบิก หมู่ 9

โทร. 036-799045   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสมบุญ ออกแมน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 เม.ย. 2563 22:15
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store