ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.ตำบลมุจลินท์
   
รพ.สต.ตำบลมุจลินท์  

รหัส 01509

ที่อยู่ ม.4 ต.มุจลินท์ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150

ที่ตั้ง จ.ลพบุรี อ.ท่าวุ้ง ต.มุจลินท์ หมู่ 4

โทร. 036-798233   แฟกซ์ -

อีเมล์ 01509@lbmoph.org เว็บไซต์ www.thawunghospital.org/sso/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางศศิธร ปาลวัฒน์

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 8 ก.พ. 2560 05:03
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store