ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง
   
รพ.สต.บ้านหนองเทา ตำบลโนนหมากเค็ง  

รหัส 02486

ที่อยู่ บ้านหนองเทา

ที่ตั้ง จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร ต.โนนหมากเค็ง หมู่ 2

โทร. 037-556038   แฟกซ์ -

อีเมล์ wattana201_health@hotmail.com เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางดวงนภัทร คำประชา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 19 ก.พ. 2559 00:35
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store