ข้อมูลทั่วไป รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย
   
รพ.สต.บ้านใหม่ศรีจำปา ตำบลหนองหมากฝ้าย  

รหัส 02496

ที่อยู่ หมู่ 3 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว 27160

ที่ตั้ง จ.สระแก้ว อ.วัฒนานคร ต.หนองหมากฝ้าย หมู่ 3

โทร. 01-751-0835   โทรสาร. -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ -
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายสุชาติ จันทร์คุณ

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 22 ก.พ. 2556 16:20