ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกโพน ตำบลกันทรารมย์  

รหัส 03348

ที่อยู่ ม.3 ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.กันทรารมย์ หมู่ 3

โทร. 088-5910967   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03348.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายพนมกร อินทนนท์

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 12 ก.พ. 2561 13:37
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store