ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตะเคียนบังอิง ตำบลศรีสะอาด  

รหัส 03349

ที่อยู่ ม.8 ต.ศรีสะอาด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.กันทรารมย์ หมู่ 8

โทร. 0899179042   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03349.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายกฤษดา สอนพูด

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 15:08
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store