ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง ตำบลจะกง
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจะกง ตำบลจะกง  

รหัส 03350

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.จะกง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.จะกง หมู่ 2

โทร. 0810723280   แฟกซ์ --

อีเมล์ wanapa2509@hotmail.com เว็บไซต์ kk03350.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางวรรณภา บุญมา

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 13:58
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store