ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี ตำบลใจดี
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใจดี ตำบลใจดี  

รหัส 03351

ที่อยู่ หมู่ 1 ต.ใจดี อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ใจดี หมู่ 1

โทร. 0614419996   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03351.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางนิธินาถ ทุนนาน

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 18 มี.ค. 2564 21:38
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store