ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกันจาน ตำบลดองกำเม็ด  

รหัส 03352

ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ต.ดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.ดองกำเม็ด หมู่ 1

โทร. 0981015865   แฟกซ์ -

อีเมล์ -                     เว็บไซต์ kk03352.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นางสาวนันท์นภัส ลีลา

ประวัติสถานพยาบาล

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 16 พ.ย. 2562 22:51
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store