ข้อมูลทั่วไป โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย ตำบลโสน
   
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอาวอย ตำบลโสน  

รหัส 03353

ที่อยู่ หมู่ 2 ต.โสน อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ

ที่ตั้ง จ.ศรีสะเกษ อ.ขุขันธ์ ต.โสน หมู่ 2

โทร. 045-814119   แฟกซ์ -

อีเมล์ - เว็บไซต์ kk03353.blogspot.com/
 
  ผู้บริหารและประวัติสถานพยาบาล


ชื่อผู้บริหาร  นายยุทธชัย ต้นเกตุ

ประวัติสถานพยาบาล เพิ่มเติม

 

 
 
ข้อมูลวันที่ 17 มี.ค. 2564 14:23
 
ดาวน์โหลดได้ที่ Google Play ดาวน์โหลดได้ที่ App Store